MIKROKREDENCIALŲ PLANAS

Šis rezultatas padės parengti rekomendacijas dėl mikrokredencialų taikymo partnerių aukštosiose mokyklose.

Partneriai ketina sukurti e-mokymosi kurso kokybės užtikrinimo sistemą ir ECTS taškų taikymo kursui metodiką. Partneriai imsis veiksmų, kad patvirtintų kursą ir išduotų skaitmeninius sertifikatus, kurie gali būti įtraukti į naująjį Europos skaitmeninį formatą „Europass Digital Credentials.

CircuTex

Erasmus+ projektą, kuriuo siekiama stiprinti aukštųjų mokyklų studentų ir dėstytojų tvarumo kompetencijas pluoštinių kompozitų ir techninės tekstilės sektoriuje.

Finansuojama Europos Sąjungos lėšomis. Tačiau išreiškiamas požiūris ar nuomonė yra tik autoriaus (-ių) ir nebūtinai atspindi Europos Sąjungos ar Europos švietimo ir kultūros vykdomosios įstaigos (EACEA) požiūrį ar nuomonę. Nei Europos Sąjunga, nei EACEA negali būti laikoma už juos atsakinga.

KA220-HED – Cooperation partnerships in higher education

2021-1-ES01-KA220-HED-000032075