E-mokymosi kursas

E-mokymosi kursas bus skirtas aukštųjų mokyklų studentams, ugdyti jų žiedinės ekonomikos praktikos įgūdžius, daugiausia dėmesio skiriant pluoštiniams kompozitams ir techninei tekstilei.

Kursas bus modulinis, pagrįstas mokymosi rezultatais ir kompetencijomis, ir bus baigiamas savarankiškai. Ji truks 1 semestrą ir papildys pagrindines studentų studijas.

Nepaisant to, kursą galės lankyti ir kiti suinteresuoti asmenys iš tekstilės pramonės sektoriaus, norintys pagilinti savo žinias ir kompetencijas žiedinės pluoštinių kompozitų ir techninės tekstilės ekonomikos srityje. Kursas apims įgytų žinių įvertinimą ir sertifikavimą.

xdgsdfsd

CircuTex

Erasmus+ projektą, kuriuo siekiama stiprinti aukštųjų mokyklų studentų ir dėstytojų tvarumo kompetencijas pluoštinių kompozitų ir techninės tekstilės sektoriuje.

Finansuojama Europos Sąjungos lėšomis. Tačiau išreiškiamas požiūris ar nuomonė yra tik autoriaus (-ių) ir nebūtinai atspindi Europos Sąjungos ar Europos švietimo ir kultūros vykdomosios įstaigos (EACEA) požiūrį ar nuomonę. Nei Europos Sąjunga, nei EACEA negali būti laikoma už juos atsakinga.

KA220-HED – Cooperation partnerships in higher education

2021-1-ES01-KA220-HED-000032075