Cursul e-learning

Cursul e-learning se va adresa studenților din invățământul superior și va avea ca scop dezvoltarea competențelor acestora în practicile din domeniul economiei circulare, concentrate pe compozite fibroase și textile tehnice.

Cursul va fi modular, bazat pe rezultatele învățării și pe competențe, iar invatarea va fi autoritmata; va avea o durata de 1 semestru și va fi complementar studiilor de bază ale studenților.

Va putea fi urmat și de alte persoane interesate, din sectorul industriei textile, care doresc să-și imbunătățească cunoștințele și competențele în economia circulară a compozitelor fibroase și textilelor tehnice; va include evaluarea cunoștințelor dobândite, urmand ca, la final, participantilor să li se ofere certificat.

xdgsdfsd

CircuTex

Un proiect Erasmus+ care își propune să îmbunătățească competențele privind durabilitatea ale studenților din învățământul superior și a cadrelor didactice in sectorul compozitelor fibroase și a textilelor tehnice

Finanțat de Uniunea Europeană. Punctele de vedere și opiniile exprimate aparțin, însă, exclusiv autorului (autorilor) și nu reflectă neapărat punctele de vedere și opiniile Uniunii Europene sau ale Agenției Executive Europene pentru Educație și Cultură (EACEA). Nici Uniunea Europeană și nici EACEA nu pot fi considerate răspunzătoare pentru acestea.

Erasmus+ Logo Co funding

KA220-HED - Cooperation partnerships in higher education

2021-1-ES01-KA220-HED-000032075