Καλώς ήρθατε στο πρόγραμμα CircuTex
Ένα πρόγραμμα Erasmus+ που αποσκοπεί στην ενίσχυση των ικανοτήτων βιωσιμότητας των φοιτητών και των εκπαιδευτικών των ΑΕΙ στον τομέα των συνθετικών ινών και των τεχνικών υφασμάτων.


#CIRCUTEX   #ErasmusPlus   #SEPIE


ΣΤΟΧΟΙ

δημιουργία ενός διαδικτυακού μαθήματος για φοιτητές ΑΕΙ σχετικά με την κυκλική οικονομία για τα συνθετικά υλικά και τα τεχνικά υφάσματα

χρήση καινοτόμων τεχνολογιών, όπως η εικονική πραγματικότητα, για την υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας

δημιουργία μίας κατεύθυνσης και συστάσεων για τον καθορισμό μονάδων ECTS στο μάθημα και την υιοθέτηση πιστοποιητικών

επαφή με ευρωπαϊκούς οργανισμούς και η ενίσχυση της ικανότητας στη διοργάνωση εκπαιδευτικών μαθημάτων, τα οποία οδηγούν σε πιστοποιητικά με βάση τα μαθησιακά αποτελέσματα


ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ;

  • Η πρωταρχική στοχοθεσία του έργου είναι τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι καθηγητές και το προσωπικό των ΑΕΙ, καθώς και οι φοιτητές των ΑΕΙ που είναι εγγεγραμμένοι στους τομείς της μηχανικής και της κλωστοϋφαντουργίας.

  • Δευτερεύουσα στοχοθεσία είναι οι ενδιαφερόμενοι φορείς στον τομέα της κλωστοϋφαντουργίας και της μηχανικής (βιομηχανίες, εταιρείες, ενώσεις, κέντρα εκπαίδευσης ενηλίκων κ.λπ.) και οι φορείς χάραξης εθνικής πολιτικής.


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

xdgsdfsd

CircuTex

Ένα πρόγραμμα Erasmus+ που αποσκοπεί στην ενίσχυση των ικανοτήτων βιωσιμότητας των φοιτητών και των εκπαιδευτικών των ΑΕΙ στον τομέα των συνθετικών ινών και των τεχνικών υφασμάτων.

Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι απόψεις και οι γνώμες που διατυπώνονται εκφράζουν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών και δεν αντιπροσωπεύουν κατ’ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA). Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο EACEA δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για τις εκφραζόμενες απόψεις.

Erasmus+ logo EL

KA220-HED – Cooperation partnerships in higher education

2021-1-ES01-KA220-HED-000032075