ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Θα κατασκευαστεί ένα διαδικτυακό εργαστήριο, το οποίο θα συμπεριληφθεί στο μάθημα ηλεκτρονικής εκπαίδευσης. Μέσω του αυτού του εργαστηρίου, οι συμμετέχοντες στο μάθημα διαδικτυακής εκπαίδευσης θα μπορούν να δοκιμάζουν και να εφαρμόζουν πειράματα που σχετίζονται με την κυκλική οικονομία των συνθετικών υλικών και των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων.

Τα πειράματα αυτά θα αποτελέσουν μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας και της αξιολόγησης. Το εργαστήριο θα περιλαμβάνει εικονικά “ψηφιακά δίδυμα” του πραγματικού εργαστηριακού εξοπλισμού, ενισχυμένα με τρισδιάστατες αναπαραστάσεις και εικονική κίνηση. Οι φοιτητές θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στο εικονικό εργαστήριο σε απευθείας σύνδεση μέσω των κινητών τους συσκευών.

Επιπλέον, θα διοργανωθούν εργαστήρια με συνεργαζόμενα ΑΕΙ, όπου οι φοιτητές θα έχουν την ευκαιρία να αναδυθούν στα διαδικτυακά εργαστήρια, χρησιμοποιώντας εξοπλισμό εικονικής πραγματικότητας.

CircuTex

Ένα πρόγραμμα Erasmus+ που αποσκοπεί στην ενίσχυση των ικανοτήτων βιωσιμότητας των φοιτητών και των εκπαιδευτικών των ΑΕΙ στον τομέα των συνθετικών ινών και των τεχνικών υφασμάτων.

Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι απόψεις και οι γνώμες που διατυπώνονται εκφράζουν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών και δεν αντιπροσωπεύουν κατ’ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA). Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο EACEA δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για τις εκφραζόμενες απόψεις.

KA220-HED – Cooperation partnerships in higher education

2021-1-ES01-KA220-HED-000032075