ΕΤΑΙΡΟΙ

UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA

Το Universitat Politecnica de Valencia είναι ένα δημόσιο ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που συμμετέχει ενεργά σε έργα διεθνούς συνεργασίας και κινητικότητας. Το UPV φιλοξενεί σχεδόν 30.000 φοιτητές και απασχολεί πάνω από 4.000 άτομα (διδακτικό, ερευνητικό και διοικητικό προσωπικό). Είναι το πρώτο τεχνολογικό πανεπιστήμιο στην Ισπανία σύμφωνα με τις διεθνείς κατατάξεις (π.χ. Shanghai Ranking of World Universities).


Δύο ομάδες της κυβέρνησης συμμετέχουν στο έργο:


– Η ερευνητική ομάδα GIITEX, μια δυναμική ομάδα του Τμήματος Κλωστοϋφαντουργίας που παρουσιάζει σημαντικές γνώσεις στον τομέα της κλωστοϋφαντουργίας και των συνθετικών υλικών. Επικεντρώνεται στις μικροκάψουλες, τα έξυπνα υφάσματα, τα βιοϋλικά και τις νέες τεχνολογίες και επικεντρώνεται στην παροχή συμβουλών ή συνεργάζεται με εταιρείες κλωστοϋφαντουργίας για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους μέσω της εφαρμογής νέων διαδικασιών ή της ανάπτυξης νέων προϊόντων.


– Η VERTEX LIT, μια ερευνητική ομάδα από το UPV που επικεντρώνεται σε HCI (Human-Computer Interaction). Εξαιρετικά εξειδικευμένη σε διαδραστικές λύσεις, Εικονική Πραγματικότητα, Επαυξημένη Πραγματικότητα κ.λπ. και στη χρήση των πιο πρόσφατων λύσεων Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) για την καλύτερη βελτίωση της HCI

Ιστοσελίδα: www.upv.es

UNIVERSITATEA DIN ORADEA

Το Universitatea Din Oradea παρέχει εκπαίδευση και έρευνα υψηλής ποιότητας σε εθνικό και διεθνές πλαίσιο κοινωνικής, επαγγελματικής και πνευματικής ανάπτυξης των ατόμων.

Οι αποστολές αυτές διαμορφώνονται από στόχους όπως η προσέλκυση φοιτητών από όλο τον κόσμο (το πανεπιστήμιο έχει υλοποιήσει σχέσεις με 529 ιδρύματα από 39 χώρες), η τοποθέτηση του πανεπιστημίου μεταξύ των καλύτερων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της χώρας και της Ευρώπης και η μεταφορά σε μια ευρύτερη κοινότητα της σημασίας και της σπουδαιότητας της ακαδημαϊκής εκπαίδευσης και της επιστημονικής έρευνας γενικά και αυτής που διεξάγεται στο πλαίσιο αυτού του πανεπιστημίου, ειδικότερα.

Από το Πανεπιστήμιο της Oradea, δύο τμήματα θα συμμετάσχουν στο έργο: Τμήμα Κλωστοϋφαντουργίας, Δερμάτινου Υφάσματος και Βιομηχανικής Διοίκησης (DTPMI) και Τμήμα Γεωγραφίας, Τουρισμού και Χωροταξίας. Τα τμήματα αυτά σχετίζονται άμεσα με τις δραστηριότητες και τον σκοπό του έργου, παρέχοντας μια κορυφαία ποιότητα, ανταγωνιστική τριτοβάθμια εκπαίδευση, που ανταποκρίνεται στη σημερινή ανάγκη για μια νέα γενιά επαγγελματιών στη ρουμανική βιομηχανία.

Ιστοσελίδα: www.uoradea.ro 

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS

Το Kauno Technologijos Universitetas είναι το μεγαλύτερο και παλαιότερο τεχνολογικό πανεπιστήμιο στη Λιθουανία και ένα από τα μεγαλύτερα στις χώρες της Βαλτικής. Είναι ένα από τα εξέχοντα πανεπιστήμια της Λιθουανίας, το οποίο κατέχει ηγετική θέση σε πολλές κατευθύνσεις επιστημονικών ερευνών και μελετών.

Η Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών και Σχεδιασμού είναι η μοναδική στη Λιθουανία, η οποία παρέχει σπουδές στην κλωστοϋφαντουργία. Πρόσφατα, οι σπουδές εστίαζαν στη βιωσιμότητα και στην κυκλική οικονομία στον τομέα της κλωστοϋφαντουργίας και της μόδας.

Κάθε χρόνο δημιουργούνται διάφορα έργα που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ, τη λιθουανική κυβέρνηση ή τις βιομηχανικές εταιρείες.

Ιστοσελίδα: www.ktu.edu

PANEPISTIMIO DYTIKIS ATTIKIS

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ιδρύθηκε το 2018. Είναι το αποτέλεσμα της συγχώνευσης του ΤΕΙ Πειραιά και του ΤΕΙ Αθηνών. Το νέο Πανεπιστήμιο είναι το τρίτο μεγαλύτερο στην Ελλάδα. Το Πανεπιστήμιο βασισμένο στη μακρά και επιτυχημένη παράδοση των ιδρυμάτων που το αποτελούν παρέχει υψηλού επιπέδου προπτυχιακή και μεταπτυχιακή εκπαίδευση σε συνδυασμό με εντατικές ερευνητικές δραστηριότητες στον συγκεκριμένο τομέα.

Το Πα. ΔΑ διατηρεί μόνιμες συνεργασίες με άλλα εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα του εσωτερικού και του εξωτερικού με σκοπό τη συνεχή βελτίωση του επιπέδου των σπουδών και της έρευνας. Το Πα.ΔΑ συμμετέχει ενεργά σε διάφορα εθνικά προγράμματα και προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για διεθνή συνεργασία, έρευνα και μετάδοση της γνώσης.


Στο έργο θα συμμετέχει το Εργαστήριο Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Καινοτόμων Κλωστοϋφαντουργικών Προϊόντων και Ενδυμάτων και είναι το Εργαστήριο του πρώην Τμήματος Κλωστοϋφαντουργίας του Πα.ΔΑ (η νέα ονομασία του Τμήματος είναι Βιομηχανικός Σχεδιασμός και Μηχανική Παραγωγής).

Ιστοσελίδα: www.uniwa.gr

IDEC S.A

Η IDEC είναι μια εταιρεία παροχής συμβουλών κατάρτισης με έδρα τον Πειραιά. Οι δραστηριότητές της συνίστανται στην εκπαίδευση, τη συμβουλευτική διοίκησης, τη διασφάλιση ποιότητας, την αξιολόγηση και την ανάπτυξη λύσεων ΤΠΕ τόσο για τον ιδιωτικό όσο και για τον δημόσιο τομέα.

Η IDEC δραστηριοποιείται τα τελευταία 20 χρόνια στον τομέα των έργων της ΕΕ. Διαθέτει μακρά εμπειρία στις ευρωπαϊκές πολιτικές σχετικά με τη δια βίου μάθηση και ειδικότερα στα EQF, ECVET, Europass, EQAVET, στην επικύρωση της μη τυπικής και άτυπης μάθησης, στην εκπαίδεσυη με βάση την εργασία & στα συστήματα μαθητείας και στις εθνικές μεταρρυθμίσεις των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης.


Η IDEC δραστηριοποιείται τα τελευταία 25 χρόνια στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων και των έργων της ΕΕ. Μέσω του διπλού της ρόλου, τόσο ως εκπαιδευτικός πάροχος όσο και ως εταιρεία παροχής συμβουλών διαχείρισης, η IDEC έχει καταφέρει να ενσωματώσει τις βέλτιστες πρακτικές από τον επιχειρηματικό τομέα στην εκπαίδευση, προσαρμόζοντάς τες στο πνεύμα της ανοικτής, βιώσιμης και προσβάσιμης εκπαίδευσης για όλους.

Ιστοσελίδα: www.idec.gr

xdgsdfsd

CircuTex

Ένα πρόγραμμα Erasmus+ που αποσκοπεί στην ενίσχυση των ικανοτήτων βιωσιμότητας των φοιτητών και των εκπαιδευτικών των ΑΕΙ στον τομέα των συνθετικών ινών και των τεχνικών υφασμάτων.

Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι απόψεις και οι γνώμες που διατυπώνονται εκφράζουν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών και δεν αντιπροσωπεύουν κατ’ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA). Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο EACEA δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για τις εκφραζόμενες απόψεις.

KA220-HED – Cooperation partnerships in higher education

2021-1-ES01-KA220-HED-000032075